:: پرسش‌های متداول ::
:: ارسال مقاله:
# موضوع مقاله حتما باید یکی از محورهای تخصصی کنگره باشد؟
خیر، در همه موضوعات میان رشته‌ای که بتوان در حوزه صوتیات بحساب آورد، مقالات پذیرش می‌شوند.
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید