:: پرسش‌های متداول ::
:: ثبت نام و شرکت در کنگره:
# آیا کنگره به شکل غیرحضوری هم برگزار خواهد شد؟
خیر.
۱۳۹۸/۸/۲۰ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید