:: پرسش‌های متداول ::
:: ثبت نام و شرکت در کنگره:
# در صورت فراموش کردن رمز عبور، از چه طریق می‌توان وارد ناحیه کاربری شد؟
کاربران می‌توانند برای بازیابی رمز عبور خود از قسمت فراموش رمز عبور اقدام نمایند.لازم به ذکر است، پیام بازیابی رمز عبور به ایمیل ثبت شده از سمت کاربران درزمان ثبت نام ارسال خواهد شد. همچنین در نظر داشته باشید هر فرد در 24 ساعت تنها دوبار می‌تواند درخواست بازیابی رمز عبور را ثبت کند.
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید