:: پرسش‌های متداول ::
:: ثبت نام و شرکت در کنگره:
# ارائه سخنرانی‌ها برای شرکت کنندگان به چه زبانی است؟
 زبان تمامی سخنرانی‌های کنگره فارسی خواهد بود.

 
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید