:: پرسش‌های متداول ::
:: ثبت نام و شرکت در کنگره:
# آیا امکان انصراف از کنگره و استرداد وجه وجود دارد؟
خیر، هزینه پرداخت شده قابل استرداد نمی‌باشد.
 
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید