ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398- افراد
ثبت نام کنندگان در ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام تاریخ ثبت نام
1 احسان محمودیان بارزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۹/۲۹
2 عباس بحرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۳۰
3 مسعود بحرینی مطلق موسسه تحقیقات آب دکترا عمومي ۱۳۹۸/۸/۳۰
4 سید حجت اله مومنی ماسوله دانشگاه شاهد دکترا عمومي ۱۳۹۸/۸/۲۰
5 احمد ذات اصغر دانشگاه جامع دکترا عمومي ۱۳۹۸/۸/۲۰
6 زهرا تک روستا دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۸/۱۹
7 محسن بهرامی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۸/۲۰
8 سجاد خلیلی باصری ازاد اسلامی واحد شیراز دکترا دانشجویی ۱۳۹۸/۸/۸
9 امین اله مه آبادی دانشگاه شاهد دکترا دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۴
10 محدثه میربیگی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۴
11 اسدالله غلامیان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۴
12 زهرا حیدری دانشگاه شاهد کارشناسی دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۵
13 زهرا مردانی کرانی شاهد کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۶
14 آزاده ایل بیگی خمسه نژاد دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۷
15 محمد خویشه علوم دریایی امام خمینی نوشهر (ره) دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۷
16 مهدی دائمی Infrasound Research Lab دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۷
17 امیر وفائیان دانشگاه خوارزمی دکترا دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۸
18 ایمان خاکی دانشگاه تهران دکترا دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۸
19 پریناز لردی فرد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
20 زینب السادات احمدی تربیت مدرس دکترا دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
21 محمد ساده پیر توانا دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علوم تحقیقات سایر موارد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
22 محسن حاجی حسنی دانشگاه ارومیه دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
23 مجتبی فیروزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
24 رضا بابائی زاده دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
25 رسول مهدوی دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
26 زهرا معدن کن دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
27 بهنام نصراله زاده دانشگاه فردوسی مشهد دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
28 رضا نیک نام انجمن مهندسی صوتیات ایران دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
29 امین بنایی دانشگاه علوم پزشکی آجا دکترا عمومي ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
30 عباس فتح تبار فیروزجاه سازمان تحقیقات تهران کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
31 علی اصغر آب نیکی دانشگاه شریف کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
32 کیمیا جلالیان پویش کارشناسی دانشجویی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
33 علیرضا مرادی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
34 مصطفی مظفری صنعتی شریف کارشناسی ارشد عمومي ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
35 بهداد براهیمی تربیت مدرس کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۱۲/۲

نشانی مطلب در وبگاه ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398:
http://asi2020.aesi.ir/find.php?item=1.54.37.fa
برگشت به اصل مطلب