ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398- اطلاعات ثبت نام
شرایط ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۷ | 

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند که هزینه ثبت نام در ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران 

  • برای دانشجویان ۱۵۰ هزار تومان و 

  • افراد غیر دانشجو ۳۰۰ هزار تومان است.

شماره حساب کنگره:
۱۷۰۸۰۲۹۴۲ بانک تجارت، 
شماره شبا کنگره:
IR 3701 8000 0000 0001 7080 2942
شماره کارت کنگره:

5859-8370-0416-6043
به نام انجمن مهندسی صوتیّات ایران

لطفا تصویر صفحه واریزی را به آدرس ایمیل
 asi2020@shahed.ac.ir ارسال نمایید.


 

نشانی مطلب در وبگاه ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398:
http://asi2020.aesi.ir/find.php?item=1.64.13.fa
برگشت به اصل مطلب